6.1.6. Диагностика управленческих ориентации (Т. Санталайнен)

Содержание
 1. 6.1.6. Діагностика управлінських орієнтації (Т. Санталайнен)
 2. 6.1.6. Диагностика управленческих ориентации (Т. Санталайнен)
 3. Диагностика управленческих ориентации (разработка Т. Санталайнен)
 4. f1. Личностные качества руководителя в процессе разработки управленческих решений
 5. 5.1 Разработка анкеты
 6. Глава 1. психологические аспекты принятия управленческих решений
 7. 1.1 Психологические аспекты принятия управленческих решений
 8. Глава 2. портреты политиков и их влияние на принятие управленческих решений
 9. 2.2 Анализ качеств политиков влияющих на принятие управленческих решений
 10. 1.2. Психологические аспекты принятия управленческих решений
 11. f1.2.Методы принятия управленческих решений
 12. 1.1.Психологические аспекты принятия управленческих решений
 13. 1.2.Методы принятия управленческих решений
 14. 1.6 Разработка занятий СПТ
 15. f1.6 Разработка занятий СПТ
 16. 3. Психологические требования к менеджеру и реализации управленческих функций
 17. 2.2. Развитие управленческих качеств личности руководителя

6.1.6. Діагностика управлінських орієнтації (Т. Санталайнен)

6.1.6. Диагностика управленческих ориентации (Т. Санталайнен)

Призначення. Методика спрямована на виявлення орієнтації керівника на людей

і на завдання.

Інструкція. Опитувальник містить 35 тверджень, що відображають особливості

управлінської поведінки. Уявіть собі, що ви є керівником

певної професійної групи людей. При відповіді на кожне твердження

тесту ви можете вибрати один з можливих відповідей: завжди — В, часто — Ч,

іноді — І, рідко — Р, ніколи — Н. Прочитавши твердження, ставте відповідно

позначення: В, Ч, І, Р, Н біля кожного номера.

Опитувальник

1.Вероятно, завжди був би керівником групи.

2.Решілся б на понаднормову роботу.

3.Предоставіл б членам групи повну свободу дій у роботі.

4.Поддержівал б однакові способи діяльності.

5.Позволіл б людям при вирішенні проблеми критично мислити.

6.Сделал б все від мене залежне, щоб моя група була краще, ніж

конкуруючі групи.

7.Говоріл б як представник своєї групи.

8.Побуждал б членів групи до більшого старанню.

9.Іспитивал б свої ідеї в групі.

10.Разрешіл б членам групи вільно проявляти ініціативу.

11.Много працював би в надії на підвищення.

12.Терпел б уповільнені дії і невпевненість.

13.В присутності відвідувачів виступав би від імені групи.

14.Хотел б підтримувати високий ритм роботи.

15.Давал би працівникам можливість працювати з «розв'язаними» руками.

16.В конфліктних ситуаціях в групі діяв би як посередник.

17.Утопал б у деталях.

18.Представлял би групу в її відносинах із зовнішнім світом.

19.Не хотів би надавати членам групи свободу дій.

20.Решал би сам, що і як робити.

21.Побуждал б працівників до зростання продуктивності праці.

22.Делегіровал б деяким працівникам повноваження, які міг би залишити собі.

23.Обично справи йдуть так, як я передбачав.

24.Разрешал б групі висувати багато ініціативних припущень,

25.Давал б членам групи конкретні завдання.

26.Хотел б вносити зміни.

27.Просіл б членів групи працювати інтенсивніше.

28.Счітал б, що члени групи добре використовують свої здібності критично

мислити.

29.Составіл б графік роботи.

30.Отказивался б пояснювати свої дії.

31.Убеждал б інших у тому, що мої ідеї підуть їм на користь.

32.Разрешал б групі самостійно визначати ритм своєї роботи.

33.Прізивал б групу перевищити свої рекордні показники.

34.Действовал б, не радячись з групою.

35.Предполагал б, що всі члени групи дотримуються інструкції та приписи.

Обробка результатів виконання тесту

1.Отметьте наступні номери питань: 8, 12, 17, 18, 19, 30, 34, 35.

2. Поставте цифру 1 (один) перед зазначеними номерами питань, на які ви

відповіли «рідко» (Р) або «ніколи» (Н).

3.Поставьте цифру 1 (один) перед усіма іншими номерами питань, на які

ви відповіли «завжди» (В) або «часто» (Ч).

4.Обведіте кружками цифри 1 (один), що стоять перед питаннями: 3, 5, 8,10, 15, 18,

19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35.

5.Подсчітайте кількість відповідей, позначених одиницею в гуртках. Ця кількість

балів, що вказують на ступінь вашої спрямованості на людей.

6.Подсчітайте кількість відповідей, не зазначених цифрою 1 (один). Це бали,

вказують на ступінь вашої спрямованості на завдання.

Інтерпретація

1.Максімальное кількість балів за шкалою орієнтації на людей — 15. Показник

вище 12 балів означає, що має місце вираженість орієнтації на людей.

2.Колічество балів, що перевищують 12 за шкалою орієнтації на завдання, показує

ступінь її вираженості. Керівники такого типу, як правило, менш за все

рахуються з людьми.

6.1.7. Експрес-діагностика організаторських здібностей

Призначення. Пропонована методика дає можливість більш глибоко

розібратися в структурі організаторських здібностей і одночасно виявити

рівень володіння ними.

Інструкція. Перед вами 20 питань, які потребують однозначної відповіді «так»

або «ні». У бланку відповідей необхідно поруч з номером питання проставити

відповідний для вас відповідь.

Опитувальник

1.Вам часто вдається схилити своїх друзів або колег до своєї точки зору?

2.Ви часто потрапляєте в такі ситуації, коли не впевнені в тому, як

вчинити?

3. Чи доставляє вам задоволення громадська робота?

4.Ви зазвичай легко відступаєте від своїх планів і намірів?

5.Ви любите придумувати або організовувати з оточуючими ігри, змагання,

розваги?

6.Ви часто відкладаєте на завтра те, що можна зробити сьогодні?

7.Ви зазвичай прагнете до того, щоб оточуючі надходили відповідно до

https://www.youtube.com/watch?v=aOFEqlTU6jY

вашими думками або порадами?

8.Ето вірно, що у вас рідко бувають конфлікти з друзями, якщо вони порушують

свої зобов'язання?

9.Ви часто в своєму оточенні берете на себе ініціативу при прийнятті рішення?

10.Ето вірно, що нова обстановка або нові обставини можуть вибити вас на

перших порах зі звичної шлеи?

11.У вас, як правило, виникає почуття досади, коли що-небудь із задуманого

не виходить?

12.Вас дратує, коли доводиться виступати в ролі посередника та порадника?

13.Ви зазвичай активні на зборах?

14.Ето вірно, що ви намагаєтеся уникати ситуацій, коли потрібно доводити свою

правоту?

15.Вас дратують доручення і прохання?

16.Ето вірно, що ви стараєтеся, як правило, поступатися друзям?

17.Ви зазвичай охоче берете на себе участь в організації свят, урочистостей?

18.Вас виводить з себе, коли спізнюються?

19.К вас часто звертаються за порадою чи допомогою?

20.У вас в основному виходить жити за принципом «дав слово — тримай»?

Обробка й інтерпретація результатів

Аналіз результатів починається з зіставлення отриманих відповідей з наведеним

нижче ключем.

Ключ

«Так»: 1,3, 5,7,9,11,13,17,18, 19, 20.

«Ні»: 2, 4, 6, 8, 10,12, 14,15, 16,

Потім необхідно підрахувати суму збігів з ключем. Коефіцієнт

організаторських здібностей дорівнює дробу, де чисельник — сума збігів з

ключем, помножена на 100%, а знаменник-20.

Критерії для висновків:

до 40% — рівень організаторських здібностей низький;

40-70% — середній; понад 70% — високий.

Источник: http://weblib.pp.ua/616-diagnostika-upravlencheskih-orientatsii-22487.html

6.1.6. Диагностика управленческих ориентации (Т. Санталайнен)

6.1.6. Диагностика управленческих ориентации (Т. Санталайнен)
Назначение. Методика направлена на выявление ориентации руководителя на людей

и на задачу.

Инструкция. Опросник содержит 35 утверждений, отражающих особенности

управленческого поведения. Представьте себе, что вы являетесь руководителем

определенной профессиональной группы людей. При ответе на каждое утверждение

теста вы можете выбрать один из возможных ответов: всегда — В, часто — Ч,

иногда — И, редко — Р, никогда -Н. Прочитав утверждение, ставьте соответственно

обозначения: В, Ч, И, Р, Н около каждого номера.

Опросник

1.Вероятно, всегда был бы руководителем группы.

2.Решился бы на сверхурочную работу.

3.Предоставил бы членам группы полную свободу действий в работе.

4.Поддерживал бы одинаковые способы деятельности.

5.Позволил бы людям при решении проблемы критически мыслить.

6.Сделал бы все от меня зависящее, чтобы моя группа была лучше, чем

конкурирующие группы.

7.Говорил бы как представитель своей группы.

8.Побуждал бы членов группы к большему старанию.

9.Испытывал бы свои идеи в группе.

10.Разрешил бы членам группы свободно проявлять инициативу.

11.Много работал бы в надежде на повышение.

12.Терпел бы замедленные действия и неуверенность.

13.В присутствии посетителей выступал бы от имени группы.

14.Хотел бы поддерживать высокий ритм работы.

15.Давал бы работникам возможность работать с «развязанными» руками.

16.В конфликтных ситуациях в группе действовал бы как посредник.

17.Утопал бы в деталях.

18.Представлял бы группу в ее отношениях с внешним миром.

19.Не хотел бы предоставлять членам группы свободу действий.

20.Решал бы сам, что и как делать.

21.Побуждал бы работников к росту производительности труда.

22.Делегировал бы некоторым работникам полномочия, которые мог бы оставить себе.

23.Обычно дела идут так, как я предсказывал.

24.Разрешал бы группе выдвигать много инициативных предположений,

25.Давал бы членам группы конкретные задания.

26.Хотел бы вносить изменения.

27.Просил бы членов группы работать интенсивнее.

28.Считал бы, что члены группы хорошо используют свои способности критически

мыслить.

29.Составил бы график работы.

30.Отказывался бы объяснять свои действия.

31.Убеждал бы других в том, что мои идеи пойдут им на пользу.

32.Разрешал бы группе самостоятельно определять ритм своей работы.

33.Призывал бы группу превысить свои рекордные показатели.

34.Действовал бы, не советуясь с группой.

35.Предполагал бы, что все члены группы соблюдают инструкции и предписания.

Обработка результатов выполнения теста

1.Отметьте следующие номера вопросов: 8, 12, 17, 18, 19, 30, 34, 35.

2. Поставьте цифру 1 (один) перед отмеченными номерами вопросов, на которые вы

ответили «редко» (Р) или «никогда» (Н).

3.Поставьте цифру 1 (один) перед всеми остальными номерами вопросов, на которые

вы ответили «всегда» (В) или «часто» (Ч).

4.Обведите кружками цифры 1 (один), стоящие перед вопросами: 3, 5, 8,10, 15, 18,

19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35.

5.Подсчитайте количество ответов, отмеченных единицей в кружках. Это количество

баллов, указывающих на степень вашей направленности на людей.

6.Подсчитайте количество ответов, не отмеченных цифрой 1 (один). Это баллы,

указывающие на степень вашей направленности на задачу.

Интерпретация

1.Максимальное количество баллов по шкале ориентации на людей — 15. Показатель

выше 12 баллов означает, что имеет место выраженность ориентации на людей.

2.Количество баллов, превышающих 12 по шкале ориентации на задачу, показывает

степень ее выраженности. Руководители такого типа, как правило, менее всего

считаются с людьми.

6.1.7. Экспресс-диагностика организаторских способностей

Назначение. Предлагаемая методика дает возможность более глубоко

разобраться в структуре организаторских способностей и одновременно выявить

уровень владения ими.

Инструкция. Перед вами 20 вопросов, требующих однозначного ответа «да»

или «нет». В бланке ответов необходимо рядом с номером вопроса проставить

соответствующий для вас ответ.

Опросник

1.Вам часто удается склонить своих друзей или коллег к своей точке зрения?

2.Вы часто попадаете в такие ситуации, когда затрудняетесь в том, как

поступить?

3.Доставляет ли вам удовольствие общественная работа?

4.Вы обычно легко отступаете от своих планов и намерений?

5.Вы любите придумывать или организовывать с окружающими игры, соревнования,

развлечения?

6.Вы часто откладываете на завтра то, что можно сделать сегодня?

7.Вы обычно стремитесь к тому, чтобы окружающие поступали в соответствии с

вашими мнениями или советами?

8.Это верно, что у вас редко бывают конфликты с друзьями, если они нарушают

свои обязательства?

9.Вы часто в своем окружении берете на себя инициативу при принятии решения?

10.Это верно, что новая обстановка или новые обстоятельства могут выбить вас на

первых порах из привычной шлеи?

11.У вас, как правило, возникает чувство досады, когда что-либо из задуманного

не получается?

12.Вас раздражает, когда приходится выступать в роли посредника или советчика?

13.Вы обычно активны на собраниях?

14.Это верно, что вы стараетесь избегать ситуаций, когда нужно доказывать свою

правоту?

15.Вас раздражают поручения и просьбы?

16.Это верно, что вы стараетесь, как правило, уступать друзьям?

17.Вы обычно охотно берете на себя участие в организации праздников, торжеств?

18.Вас выводит из себя, когда опаздывают?

19.К вам часто обращаются за советом или помощью?

20.У вас в основном получается жить по принципу «дал слово — держи»?

Обработка и интерпретация результатов

Анализ результатов начинается с сопоставления полученных ответов с приведенным

ниже ключом.

Ключ

«Да»: 1,3, 5,7,9,11,13,17,18, 19, 20.

«Нет»: 2, 4, 6, 8, 10,12, 14,15, 16,

Затем необходимо подсчитать сумму совпадений с ключом. Коэффициент

организаторских способностей равен дроби, где числитель — сумма совпадений с

ключом, умноженная на 100%, а знаменатель- 20.

Критерии для выводов:

до 40% — уровень организаторских способностей низкий;

40-70% — средний; свыше 70% — высокий.

Источник: https://bookucheba.com/sotsialnaya-psihologiya-knigi/616-diagnostika-upravlencheskih-orientatsii-22487.html

Диагностика управленческих ориентации (разработка Т. Санталайнен)

6.1.6. Диагностика управленческих ориентации (Т. Санталайнен)
Анализ влияния личностных качеств руководителя в процессе разработки управленческих решений

2. Подобрать методы диагностики личности руководителя. 3. Провести эмпирическое исследование по оценке личностных качеств руководителя. 4.Проанализировать результаты и сделать выводы…

Анализ влияния личностных качеств руководителя в процессе разработки управленческих решений

f1. Личностные качества руководителя в процессе разработки управленческих решений

Исследование позиций родителей в вопросах раннего развития детей с функциональными нарушениями

5.1 Разработка анкеты

Необходимо отметить, что проводимые до сих пор исследования семей, воспитывающих детей с особыми проблемами в развитии, выясняли в основном -либо социально-экономические условия жизни (жилищное и материальное положение…

Психологические аспекты принятия управленческих решений

Глава 1. психологические аспекты принятия управленческих решений

Психологические аспекты принятия управленческих решений

1.1 Психологические аспекты принятия управленческих решений

Принятие решений справедливо признается центральным звеном многогранной деятельности руководителя. Функция «принятия решений» задана его социальным статусом, предписывающим использовать объективные возможности и субъективные качества…

Психологические аспекты принятия управленческих решений

Глава 2. портреты политиков и их влияние на принятие управленческих решений

2…

Психологические аспекты принятия управленческих решений

2.2 Анализ качеств политиков влияющих на принятие управленческих решений

управленческий решение руководитель политик Одни политики могут быстро и четко принимать верные решения, в то время как другие начинающие периодически испытывают трудности в критических сложных ситуациях…

Психологические аспекты принятия управленческих решений

1.2. Психологические аспекты принятия управленческих решений

Принятие решений справедливо признается центральным звеном многогранной деятельности руководителя. Функция «принятия решений» задана его социальным статусом, предписывающим использовать объективные возможности и субъективные качества…

Психологические аспекты принятия управленческих решений

f1.2.Методы принятия управленческих решений

К настоящему времени накоплено достаточно большое число методов выработки управленческих решений. Так, В.А. Лисичкин выделял три класса методов: общенаучные (методы логического и эвристического характера: наблюдение, эксперимент, анализ…

1.1.Психологические аспекты принятия управленческих решений

Принятие решений справедливо признается центральным звеном многогранной деятельности руководителя. Функция «принятия решений» задана его социальным статусом, предписывающим использовать объективные возможности и субъективные качества…

1.2.Методы принятия управленческих решений

К настоящему времени накоплено достаточно большое число методов выработки управленческих решений. Так, В.А. Лисичкин выделял три класса методов: общенаучные (методы логического и эвристического характера: наблюдение, эксперимент, анализ…

Психолого-социальные аспекты сопровождения персонала военно-медицинского профиля

1.6 Разработка занятий СПТ

Общие рекомендации по организации занятий группы социально-психологического тренинга. Цель группы: развитие социально-психологической компетентности личности…

Социально-психологический тренинг как средство формирования успешности в бизнесе

f1.6 Разработка занятий СПТ

Общие рекомендации по организации занятий группы социально-психологического тренинга. Цель группы: развитие социально-психологической компетентности личности…

Средства коммуникации. Психологические требования к менеджеру

3. Психологические требования к менеджеру и реализации управленческих функций

Менеджеры — профессионально подготовленные руководители. Однако по эффективности своего руководства они весьма различаются. От чего это зависит? Опрос успешных менеджеров США, Европы, Японии показал…

Характеристика качеств личности руководителя

2.2. Развитие управленческих качеств личности руководителя

Развитие навыков руководства М. Вудкок, Д. Френсис, рассматривая качества руководителя, необходимые ему для успешной работы, результативного управления рабочей группой, выделили типичные слабые и высокие навыки руководства (См. табл) М. Вудкок…

Источник: https://psy.bobrodobro.ru/48120

Book for ucheba
Добавить комментарий